PROXECTO PE209C-2020F-023 IMPLEMENTACION PLAN CO-XESTION NAS ZONAS DE PRODUCCION DOS RECURSOS MARISQUEIROS E HABITATS COSTEIROS NA CONFRARIA DE PESCADORES DE CARREIRA E AGUIÑO

PROXECTO PE209C-2020F-023 IMPLEMENTACION PLAN CO-XESTION NAS ZONAS DE PRODUCCION DOS RECURSOS MARISQUEIROS E HABITATS COSTEIROS NA CONFRARIA DE PESCADORES DE CARREIRA E AGUIÑO

 

Axudas  ao abeiro  da  orde do 23 de Abril de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras xerais  e se convocan para o ano 2020 en réxime de concorrencia competitiva,  axudas  a  proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan  á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental. ( DOG. num. 92 do 13/05/2020).