PROXECTO PE209C_ IMPLEMENTACIÓN DO PLAN DE COXESTIÓN NAS ZONAS DE PRODUCIÓN DE RECURSOS MARISQUEIROS E HÁBITATS COSTEIROS NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARREIRA E AGUIÑO

PROXECTO PE209C_ IMPLEMENTACIÓN DO PLAN DE COXESTIÓN NAS ZONAS DE PRODUCIÓN DE RECURSOS MARISQUEIROS E HÁBITATS COSTEIROS NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARREIRA E AGUIÑO