MELLORA DAS POBOACIONS DE BIVALVOS AUTOCTONOS DAS PRAIAS DE BARALLOBRE E MANIÑOS

MELLORA DAS POBOACIONS DE BIVALVOS AUTOCTONOS DAS PRAIAS DE BARALLOBRE E MANIÑOS

 

A Confraría de Barallobre ven de executar o proxecto: PE209H-2020-018

MELLORA DAS POBOACIÓNS DE BIVALVOS AUTÓCTONOS DAS PRAIAS DE BARALLOBRE E MANIÑOS

Este proxecto contribúe á mellora da produtividades dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan unha mellora de xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, no ámbito da Confraría de Barallobre neste caso mediante a semente de 1.000.000 uds de Ameixa nas praias de barallobre e maniños. Este proxecto está financiado nun 75% pola U.E. a través da F.E.M.P. e o importe total financiado foi de 13.200 euros