Nosotros

Nosotros

 

A Confraría de Pescadores de Aguiño é unha corporación de Dereito Público sen ánimo de lucro que representa os intereses dos profesionais do sector pesqueiro e actúa ao mesmo tempo como órgano de consulta e colaboración coa Administración, de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia contable e democracia na súa estrutura interna e funcionamento.

A Asociación de Pescadores Aguiño ten unha longa tradición e experiencia na organización da pesca, traballando para promover o sector e defender os intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar.

 

HISTORIA:


Aguiño, pertence á parroquia de Carreira ata o 9 de maio do ano 1959, que se contituye como parroquia independente a nivel administrativo e eclesiástico. Pertence ao Concello de Ribeira, é a parroquia con maior número de habitantes deste municipio, roldando os 2.900 habitantes segundo estatística municipal de Ribeira con data 16/01/2019. Aguiño era un antiguo areal deserto que empezou a poboarse coas xentes de Carreira, que abandonaban o traballo no agro para dedicarse á pesca, e cos habitantes da Illa de Sálvora que traballaban para o Marqués de  Revilla (Otero Goyanes) propietario da mesma. Aos poucos, a industria, o turismo e o marisqueo (percebe, ameixa, navalla, ourizo...) fano prosperar. A creación dun Polígono de industrias brancas (conserva, conxelados, fariña de peixe, psifactorías, depuradora de moluscos, manufactura de peixe fresco, etc...) e a mellora do seu porto pesqueiro e os servizos do mesmo (fábrica de xeo, local de atadoras e redeiras, estación de servizos, lonxa moderna, confraría de pescadores, casa do mar, etc...) convérteno nun referente de tranquilidade e comodidade, aumentando o seu nivel de riqueza, facendo que numerosos habitantes das parroquias limítrofes instálense nel. Situado a só cinco minutos de  Riveira en coche, a 60 minutos de Santiago, e a 80 de Pontevedra e enlazado coa Vía Rápida do Barbanza, fan aumentar o pobo e dinamizar a súa vida a todos os niveis. Ten unha poboación relativamente nova e unha media de 2,3 nacementos por familia.

Antigamente dise que foi soterrado por un maremoto pero que se atopaba poboado moito antes, diso dan fe o porto  fenicio, o castro de Porto baixo, ou o anaco de cerámica campaniforme que se atopa no Museo do Pobo Galego da Coruña (nun texto do historiador romano "Hesiodo", dise que as lexións de Xulio Cesar, logo de someter Armenia e camiño cara a Brigantium acamparon e descansaron nun lugar chamado Aquino, o cal pode ser este pobo). É destacable tamén o feito de que a Illa de  Sálvora pertenza a este pobo e que a primeira fábrica de salgadura de Galicia construísese neste lugar en 1770, dando lugar a tres fábricas máis que introduciron a industria  salazonera catalá nas Rías Baixas Galegas. O Teólogo Andrés Torres Queiruga é natural deste pobo. Aguiño tamén conta cun Estaleiro de Barcos.Horario de mercado:

Segundo as mareas.


Poxa:

Moluscos: 13:30 / 13:45
Percebe:  15:00 / 17:00 / 20:00

Horario das oficinas confraría:

De 9:00 a 13:00 e de 15:00 a 17:00