ACCIONS FORMATIVAS 2023 CONFRARÍA DE BARALLOBRE

ACCIONS FORMATIVAS 2023 CONFRARÍA DE BARALLOBRE

 

A Confraría de Barallobre foi beneficiaria de unha axuda para a realización do proxecto: “ACCIONS FORMATIVAS 2023 CONFRARÍA DE BARALLOBRE” PROCEDEMENTO PE610A, da orde do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro por importe de 44.362,20 euros sendo executados finalmente 25.960 euros e realizando nestes meses os seguintes cursos: 2 Cursos de Formación sanitaria específica inicial, 1 Curso de actualización de formación sanitaria específica inicial, 1 Curso de uso práctico de teléfono móbil intelixente, 1 Curso de uso do pc no día a día. Todos estos cursos son financiados co 75% pola Ue e o 25% pola Comunidade Autónoma de Galicia (Xunta de Galicia)