PE155A-2023-00028 PROMOCION PRODUCTOS DA CONFRARIA DE BARALLOBRE

PE155A-2023-00028 PROMOCION PRODUCTOS DA CONFRARIA DE BARALLOBRE

 

A Confraría de Pescadores de Barallobre ven de desenrolar o proxecto PE155A-2023-00028 "PROMOCION DOS PRODUCTOS DA CONFRARIA DE BARALLOBRE" ao amparo da Orde do 14 de setembro de 2023 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas aos grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e da Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023 (código de procedemento PE155A), por importe de 60.000 euros y consistente en esta anualidad 2023 en la realización de actividades de promoción dos productos da confraría, realización de dipticos, creación de marca e estudio ixp.