PE155A-2023-00084 MELLORA DA LONXA DA CONFRARIA DE BARALLOBRE.FASE III

PE155A-2023-00084 MELLORA DA LONXA DA CONFRARIA DE BARALLOBRE.FASE III

 

Vimos de desenrolar parte do proxecto PE155A-2023-0084 MELLORA DA LONXA DA CONFRARÍA DE BARALLOBRE. FASE 3, ao amparo da orde de axudas do 14 de Setembro de 2023 da Consellería do Mar, presentado pola COFRADIA DE PESCADORES SANTIAGO APOSTOL DE BARALLOBRE ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro no marco do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e da Acuicultura 2021-2027, e se convocan as correspondentes ao ano 2023, sendo financiado un 70% polo FEMPA (Unión Europea) e o 30% restante (Xunta de Galicia) por un importe parcial de 3.649,93 euros, para a compra de elemento de frio, control de características físico-químicas, elemento de limpeza e elemento de seguridade das instalacións.