PE209G-2023-FEMPA/16 "MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO CONFRARÍA BARALLOBRE 2023"

PE209G-2023-FEMPA/16 "MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO CONFRARÍA BARALLOBRE 2023"

 

A Confraría de Pescadores de Barallobre ven de desenrolar o proxecto PE209G-2023-FEMPA/16 "MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO CONFRARÍA BARALLOBRE 2023" ao amparo da Orde do 16 de Outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca e da seguridade das infraestruturas fronte a eventos meteorolóxicos provocados polo cambio climático, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) (código de procedemento PE209G) nun 70% e a Comunidade Autónoma nun 30%, por un importe total de 30.637,00 euros, consistente na compra de equipamento de movemento de cargas para a Confraría de Barallobre.