PE209G-2023/26 "EQUIPAMENTOS PARA TRABALLO CON CARGAS DA CONFRARIA DE BARALLOBRE"

PE209G-2023/26 "EQUIPAMENTOS PARA TRABALLO CON CARGAS DA CONFRARIA DE BARALLOBRE"

 

A Confraría de Pescadores de Barallobre ven de desenrolar o proxecto PE209G-2023/26 "EQUIPAMENTOS PARA TRABALLO CON CARGAS DA CONFRARIA DE BARALLOBRE" ao amparo da Orde do 22 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209G) nun 75% e a Comunidade Autónoma nun 25%, por un importe total de 26.683 euros, consistente na compra de equipamento para movemento de cargas da Confraría de Barallobre.