PE209G-2023/29 MELLORA DA CALIDADE DOS PRODUTOS DE BARALLOBRE 2023

PE209G-2023/29 MELLORA DA CALIDADE DOS PRODUTOS DE BARALLOBRE 2023

 

A Confraría de Pescadores de Barallobre ven de desenrolar o proxecto PE209G-2023/29 "MELLORA DA CALIDADE DOS PRODUTOS DE BARALLOBRE 2023" ao amparo da Orde do 22 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou dos establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo, e da calidade e do control e da rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) (código de procedemento PE209G) nun 75% e a Comunidade Autónoma nun 25%, por un importe total de 22.315,60 euros, consistente na compra de bombas de auga salgada, Gancho pesador, Equipo de pesaxe etiquetador e unha Cámara de Frio para a Confraría de Barallobre.