REMOLQUE PARA EMBARCACIÓNS

REMOLQUE PARA EMBARCACIÓNS

 

Vimos de desenrolar o proxecto GALP2-149 REMOLQUE PARA EMBARCACIÓNS ao amparo da orde de axudas do 21 de decembro de 2018 da Consellería do Mar (DOG nº 22 de 31 de xaneiro de 2019) presentado pola COFRADIA DE PESCADORES SANTIAGO APOSTOL DE BARALLOBRE ao abeiro das estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP), aprobadas para os grupos de acción local do sector pesqueiro para o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca 2014-2020, e se convocan as correspondentes ao ano 2019, sendo financiado un 85% polo FEMP (Unión Europea) e o 15% restante (Xunta de Galicia) por un importe de 1.818,19 euros, neste caso trátase dun remolque para embarcacións.