Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización no ámbito territorial da CP Virxen do Monte de Camariñas

Protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización no ámbito territorial da CP Virxen do Monte de Camariñas