Aviso Legal

Aviso Legal

 

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, dirección en Peirao Curuxeiras s/n, 15401 – Ferrol e correo electrónico cofradia.ferrol@gmail.com.

1. Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos nos apartado “Comentarios”. Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

 Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

 Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

 Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

4. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.

- Dereito á portabilidad dos datos.

- Dereito á retirada de consentimento. Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.
Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en cofradia.ferrol@gmail.com.

5. Medidas de seguridade
Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.