AXUDA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2021

AXUDA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2021

 

A Deputación provincial da Coruña colabora coa Confraría de Fisterra no proxeto Revalorización do sistema telemático de subasta

dos produtos pesqueiros e marisqueiros para o ano 2021 cunha axuda de 18.500€.