AXUDA CARRO VARADOIRO 2020

AXUDA CARRO VARADOIRO 2020

 

PROXECTO: COMPRA DE CARRO VARADOIRO – MELLORA
DA SEGURIDADE E AS CONDICIÓNS DE TRABALLO DOS
PESCADORES-AS
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARIA DE FISTERRA
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 278.000,00 EUROS