AXUDA DEPUTACIÓN DA CORUÑA ANO 2021

AXUDA DEPUTACIÓN DA CORUÑA ANO 2021

 

REVALORIZACIÓN DO SISTEMA TELEMÁTICO DE SUBASTA DOS PRODUTOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS.

Axuda da Deputación da Coruña por un importe de 18.500€