AXUDA HIDROLIMPIADORA 2020

AXUDA HIDROLIMPIADORA 2020

 

PROXECTO: COMPRA DE HIDROLIMPIADORA – MELLORA DA
CALIDADE DOS PRODUCTOS DA PESCA
ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARIA DE FISTERRA
IMPORTE DA SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 2.746,74 EUROS