PROXECTO "A XESTIÓN SOSTIBLE DO MARISQUEO EN FISTERRA"

PROXECTO "A XESTIÓN SOSTIBLE DO MARISQUEO EN FISTERRA"

 

A CONFRARÍA DE PESCADORES DE FISTERRA TEN CONCEDIDA UNHA AXUDA FINANCIADA POLO FEMPA PARA PROXECTOS COLECTIVOS FINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA E DE ACUICULTURA (FEMPA) QUE CONTRIBÚAN Á REFORZAR A XESTIÓN DOS RECURSOS DA PESCA COSTEIRA ARTESANAL PARA GARANTIR UNHA ACTIVIDADE ECONÓMICA, SOCIAL E MEIOAMBIENTALMENTE SOSTIBLE, COS REQUISITOS E NAS CONDICIÓNS ESTABLECIDAS NO EXP. PE209P_2023_002,

PROXECTO PLURIANUAL DENDE O 1 DE XULLO 2023 Ó 30 XUÑO 2024.

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPORTE 25.740,00€

FEMPA (70%) 18.018,00€

C.A. (30%) 7.722,00€

PRIORIDADE 1 - FOMENTAR A PESCA SOSTIBLE E A RECUPERACIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS BIOLÓXICOS ACUÁTICOS.

O.E. 1.1: REFORZAR AS ACTIVIDADES PESQUEIRAS QUE SEXAN ECONÓMICA, SOCIAL E MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTIBLES.

MEDIDA. 1.1.1-XESTIÓN SUSTENTABLE DOS RECURSOS PESQUEIROS. FOMENTAR A PESCA SUSTENTABLE E A RECUPERACIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS.

CONVOCATORIA 2023 AO ABEIRO DA ORDE DO 18 OUTUBRO DO 2023.

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO.