Sobre nos

Sobre nos

 

A Confraría de Pescadores Nosa Señora das Areas de Fisterra é unha corporación de Dereito Público, sen ánimo de lucro, que representa os intereses dos profesionais do sector pesqueiro e actúa á vez actúa como órgano de consulta e colaboración coa Administración, de acordo cos principios de observancia da legalidade, transparencia contable e democracia na súa estrutura interna e funcionamento.

A Confraría de Pescadores Nosa Señora das Areas de Fisterra ten unha longa tradición e experiencia na organización da pesca, traballando na promoción do sector e na defensa dos intereses económicos, sociais e corporativos dos profesionais do mar.

Na actualidade, agrupa embarcacións e profesionais do sector pesqueiro que desenvolven a súa actividade principalmente en augas das rías galegas e caladoiro cantábrico e noroeste, con artes e métodos artesanais para a extracción de peixes e mariscos.

  Horarios da lonxa:

  • De 13:00 ata fin da subasta.
  • Poxa as 16:30 de luns a venres.

  Horario da confraría:

  • De 9:00 a 15:00