PE209N-2020-056- MELLORA DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO POLA COVID-19

PE209N-2020-056- MELLORA DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO POLA COVID-19

 

Instalación na lonxa de Malpica dun completo sistema de alumeado LED e sensores, postes hidroxel/xabón e sistema de videovixilancia con control de aforo.