LIMPEZA DE LIXO DE MOTEIS E DO PEREGIL 2023

LIMPEZA DE LIXO DE MOTEIS E DO PEREGIL 2023

 

  RESULTADOS FINAIS DO PROXECTO

  LIMPEZAS MARISQUEO A PÉ

   

   RESULTADOS GLOBAIS MARISQUEO A PÉ

 

   LIMPEZAS MARISQUEO A FLOTE

 

RESULTADOS GLOBAIS MARISQUEO A FLOTE

  

   

FOTOGRAFÍAS DA ACTUACIÓN REALIZADA

OS TIPOS DE LIXO EXTRAÍDO

 

1º CONTENEDOR, 3.167 KGS.

 

2º CONTENEDOR, 1.346,4 KGS 

 

3º CONTENEDOR, 599 KGS.