AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE XEO PARA A LONXA DE RIANXO”

AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE XEO PARA A LONXA DE RIANXO”

 

 AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE XEO PARA A LONXA DE RIANXO”, para a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo e da calidade dos productos desembarcados da pesca,cofinanciados polo fondo marítimo e de pesca FEMP(Orde do 23 de decembro de 2019, axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas e dos lugares de desembarque, para  a mellora da eficiencia enerxética, da seguridade e as condicións de traballo e da calidade dos productos desembarcados da pesca,cofinanciados polo fondo marítimo e de pesca FEMP – procedemento PE209G)