POSICIONAMENTO E TRAZABILIDADE DA COMERCIALIZACION XOUBA DO MAR DE RIANXO