PROXECTO COLECTIVO “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPEZA E CONTENEDORES PARA A LONXA DE RIANXO”