PROXECTO COLECTIVO "ADQUISICIÓN DUNHA CARRETILLA ELEVADORA E SEIS CARROS INOX PARA A LONXA DE RIANXO"