PROXECTO COLECTIVO PARA PROTECCIÓN, XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS MARIÑOS