PROXECTO DE REXENERACION DOS BANCOS MARISQUEIROS DE ARA BASTA E AS FIGUEIRAS (FASE 4)