PROXECTO INSTALACIÓN DUNHA CÁMARA DE CONSERVACIÓN NA LONXA DE RIANXO