PROXECTO REXENERACIÓN DE BANCOS A FLOTE MEDIANTE ARADOS E LIMPEZAS