PROXECTO REXENERACION DE BANCOS MARISQUEIROS MEDIANTE ARADO E LIMPEZA