Aviso Legal

Aviso Legal

 

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' , dirección en Rúa O Porto, s/n 36780 A Guarda (Pontevedra) e correo electrónico cofradia@cofradiaguarda.org.

1. Finalidade do tratamento

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos nos apartado “Comentarios”. Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

 Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.

 Xestionar o servizo de Atención ao Cliente, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.

 Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode conlevar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao clicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

4. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

- Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

- Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.

- Dereito á portabilidad dos datos.

- Dereito á retirada de consentimento. Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.
Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en cofradia@cofradiaguarda.org.

5. Medidas de seguridade
Confraría de Pescadores de 'Santa Tecla' ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, teniendo en cuenta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.