CAMARA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTO REFRIXERADO

CAMARA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTO REFRIXERADO

 

Instalación dunha cámara de fresco refrixerada na zona de multiusos,para ter os productos que se venden na lonxa en temperatura idónea para manter a frescura.

A interverción consta de dotar de aislamento a cámara, así como toda a maquinaria necesaria para o seu correcto funcionamento.

Esta obra foi subvencionada por un total de 32500 €uros, dos que 24375 €uros son con Fondos FEMP (75%)  e a Comunidade Autónoma de Galicia (25%): 8125 €uros