PROXECTO PE209C _ IMPLEMENTACIÓN DO PLAN DE COXESTIÓN NAS ZONAS DE PRODUCIÓN DOS RECURSOS MARISQUEIROS E HÁBITATS COSTEIROS NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARREIRA E AGUIÑO

PROXECTO PE209C _ IMPLEMENTACIÓN DO PLAN DE COXESTIÓN NAS ZONAS DE PRODUCIÓN DOS RECURSOS MARISQUEIROS E HÁBITATS COSTEIROS NA CONFRARÍA DE PESCADORES DE CARREIRA E AGUIÑO