Especies

Especies

 

O noso compromiso é coa calidade e co mar, por iso os nosos produtos son sempre pescados de acordo coas leis e os regulamentos establecidos e respectando o medio e garantindo o futuro dos recursos marinos. As especies que ofertamos pódense agrupar en cinco grupos: peixe, cefalópodos, moluscos, equinodermos e crustáceos. Dentro dos peixes temos produtos como: carioca, faneca, rodaballo, linguado, etc... Nos cefalópodos comercializamos: polbo, clnoco e tura. Nos crustáceos ofertamos especies como: nécora, centola, etc. Nos moluscos, como a navalla e a ameixa, e onde queda patente a calidade das nosas augas xa que se poden comercializar directamente, sen necesidade de ser depurados. Isto deixa claro o nivel de pureza das nosas augas.

Nuestro compromiso es con la calidad y con el mar, por eso nuestros productos siempre se pescan de acuerdo con las leyes y reglamentos establecidos y respetando el medio ambiente y garantizando el futuro de los recursos marinos. Las especies que ofrecemos se pueden agrupar en cinco grupos: peces, cefalópodos, moluscos, equinodermos y crustáceos. Dentro del pescado tenemos productos como: carioca, faneca, rodaballo, lenguado, etc. En los cefalópodos vendemos pulpo, choco y lura. En crustáceos ofrecemos especies como: necora, centola, etc. En los moluscos, como la navaja y la almeja, y donde la calidad de nuestra agua es evidente, ya que pueden comercializarse directamente, sin tener que purificarse. Esto deja en claro el nivel de pureza de nuestras aguas.