CAMARON DE ARCADE PE209N 2020/46

CAMARON DE ARCADE PE209N 2020/46

 

Dentro do sector de artes menores da Confraría de Pescadores de Arcade destaca o colectivo de pescadores de anguia con voitirón. Na pesquería desta especie se captura como accesoria o camarón. Co fin de mellorar o proceso de comercialización deste último, mantendo a calidade na medida en que facilita a súa conservación; incrementar os servizos prestados pola entidade aos socios, e reducir o traballo realizado polos mesmos, se instalou na lonxa unha cámara de conxelación que se financiou ao abeiro dunha orde de axudas da Consellería do Mar coa participación do FEMP