Control e rastrexabilidade da ameixa

Control e rastrexabilidade da ameixa

 

O proxecto ten coma obxectivo o incremento do control e a rastrexabilidade dos productos da pesca mediante a automatización das operacións que forman parte do proceso de comercialización en primeira venta: clasificación dos produtos en función da talla, pexase dos lotes, etiquetado.... para o que se adquiriu unha calibradora de moluscos con plataformas de pesaxe, unha unidade de xestión e control do pesaxe e o software de control que integre a información no sistema de xestión da confraría.