PE209H 2021 019 MELLORA PRODUTIVIDADE EN ARCADE

PE209H 2021 019 MELLORA PRODUTIVIDADE EN ARCADE

 

Ao longo da segunda quincena do mes de outubro remataronse as activades relativas a este proxecto, que consistíu na restauración da poboación de ameixa xaponesa en dúas zonas da Enseada de San Simón: parte do banco intermareal de Río Alvedosas (VI-172) e do sublitoral de Area Nova Puntal Río do Medio (VI-002). O acondicionamento do substrato realizouse mediante un rastro de vieira adaptado que contaba cun equipamento que permitía a expulsión de auga a presión; e as labores de sementeira de xuvenís de ameixa e realizaron nas xornadas do 20 de outubro (intermareal) e 22 de outubro (sublitoral). Antes de cada sementeira realizouse un control sobre os lotes de ameixa recibidos para verificar o estado da semente, número de unidades e tallas. Este proxecto foi realizado ao abeiro dunha orde de axudas da Consellería do Mar acorde ao cartel que se xunta.