Sobre nos

Sobre nos

 

A confraría de Pescadores “Virgen del Carmen” de Pontedeume defende os intereses de pescadores e mariscadores dende o 20 de Xuño do ano 1962, datos na que figura a súa creación coa denominación de Confraría Sindical de Pescadores de Pontedeume.

O perfil da Confraría de Pescadores de Pontedeume evolucionou igual que o mundo da pesca e o marisqueo ao longo dos últimos anos, dotando aos seus membros dun maior carácter de profesionalidade na actividade pesqueira e marisqueira.

  Horarios da lonxa:

  • De 10 a 20:00 horas (En función da marea diurna).
  • Poxa: 12:30 a 13:00 horas.

  Horario da confraría:

  • De 8:00 a 15:30