BANDO DE AXUDAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA PALIAR O INCREMENTO DOS PREZOS DO COMBUSTIBLE

BANDO DE AXUDAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA PALIAR O INCREMENTO DOS PREZOS DO COMBUSTIBLE