PROXECTO COLECTIVO PARA ACCIÓNS FORMATIVAS QUE CONTRIBÚAN AO DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN PROFESIONAL DAS NOVAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS E DA FORMACIÓN PERMANENTE DO SECTOR PESQUEIRO

PROXECTO COLECTIVO PARA ACCIÓNS FORMATIVAS QUE CONTRIBÚAN AO DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN PROFESIONAL DAS NOVAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS E DA FORMACIÓN PERMANENTE DO SECTOR PESQUEIRO