RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DOS SISTEMAS DE CARGA E DESCARGA DA PESCA ARTESANAL E DE CERCO NA LONXA”