RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DOS SISTEMAS DE VARADA DAS EMBARCACIÓNS DE PESCA ARTESANAL NO PORTO DE PORTO DO SON”