RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “PROXECTO COLECTIVO DE MELLORA DA CALIDADE, CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DA PESCA”

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “PROXECTO COLECTIVO DE MELLORA DA CALIDADE, CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DA PESCA”