RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “PROXECTO DE EQUIPAMENTOS DE MELLORA DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DAS PERSOAS PESCADORAS”

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DO MAR POLA QUE SE CONCEDE UNHA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO “PROXECTO DE EQUIPAMENTOS DE MELLORA DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DAS PERSOAS PESCADORAS”