AXUDAS DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2020

AXUDAS DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2020

 

 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión ordinaria do día 21 de febreiro do 2020, acordou o reparto das axudas ás Confrarias da provincia de Pontevedra para investimentos durante o ano 2020.

Na Confraría de A Guarda se realizaron varios partidas para investimentos do ano 2020 e que a continuación detallamos:

Fotocopiadora multifunción que realizar 20 copias por minuto e escáner para á dixitalización de documentos.

Impresora de etiquetas para poñer no peixe no momento da subasta

Teclados para os equipos informáticos.

Mámparas de sobremesa para protección do persoal

Traspaleta de 2,5 Tn para que os socios poidan realizar traballos de carga

Indumentaria identificativa e regulada para o servizo de vixiancia

Roupa identificativa para o persoal da lonxa (polos, cazadoras, etc)

Todos investimentos ascenden a 5932,32.- €uros dos cales a Deputación Provincial aportará o 80 % do investimento das axudas