ACONDICIONAMENTO DE PAREDES NA LONXA

ACONDICIONAMENTO DE PAREDES NA LONXA

 

Alicatar a zona comprendida entre a oficiña da lonxa e a zona de cámaras (fresco e conxelado), con esta intervención solucionase

o desconchados de pintura que estábamos a padecer debido as humedades que existen nesa zona

A interverción consta de alicatar todas as paredes da zona con  azulexo branco de 15x15, con rexuntado de epoxi especial para

este tipo de ambientes.

Esta obra foi subvencionada con Fondos FEMP (75%) por 2956,26 € e a Comunidade Autónoma de Galicia (25%): 985,42 €