Programa de equipamentos pesqueiros de Galicia 2016-2020

Programa de equipamentos pesqueiros de Galicia 2016-2020

 

Proxecto colectivo para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballos e a seguridade das persoas.