PE209N 2020 42 ARCADE CONTRA O COVID

PE209N 2020 42 ARCADE CONTRA O COVID

 

A lonxa de Arcade é o lugar no que desenvolven diariamente o seu traballo os mais de 230 socios: pescadores artesanais e mariscadores da Confraría de pescadores de Arcade.

Para poder atender as necesidades dos mesmos así como as  dos compradores e as das persoas que acuden ás oficinas garantindo ao mesmo tempo a protección fronte ao COVID  foi preciso adquirir medios de protección tales como:

mamparas na ventana de atención ao público, un purificador de aire, dispensadores de pedal de xel hidroalcohólico, pantallas faciales de protección dos traballadores.... para o que a Confraría contou coa axuda financiera do FEMP e da Consellería do Mar.