INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE ENERXÍA

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE ENERXÍA

 

 

 

PROXECTO COLECTIVO:      “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DE ENERXÍA”

PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DA PESCA (FEMP)

(PE-209N 2020/13)

 

Este proxecto colectivo está financiado polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) nun 75 % (39.204’00 €) e pola Xunta de Galicia (Consellería do Mar) nun 25 % (13.068’00 €), para a instalación de 108 placas solares fotovoltaicas no tellado do edificio da Confraría e da Lonxa.

 

Prazo de execución:

 

- Do 12 de xullo de 2021 ao 01 de novembro de 2021.

 

Obxectivos previstos:

 

- Producción anual de electricidade de 54.946 Kw/h.

 

- Aforro do 78’96 % do consumo eléctrico da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol.

 

Execución:

 

- Instalación e posta en funcionamento de 108 placas solares fotovoltaicas con Inversor e Cadro eléctrico.

 

 

Importe da subvención concedida: 52.272’00 €