FO027A - EXPEDIENTE: 2022000014646 - DEPUTACIÓN A CORUÑA

FO027A - EXPEDIENTE: 2022000014646 - DEPUTACIÓN A CORUÑA

 

A vixilancia dos bancos marisqueiros e a comercialización de produtos pesqueiros de difícil saída comercial na lonxa de Malpica de Bergantiños. Proxecto desenvolto ao longo do ano 2022.